Öppettider 2021

Besök Norbergs kommuns hemsida om Nya Lapphyttan för att få uppdaterade öppettider för Nya Lapphyttan:
https://www.norberg.se/sidor/uppleva--gora/gruvmiljoer/bergslagens-medeltidsmuseum-med-nya-lapphyttan.html/

Hitta till Nya Lapphyttan

http://www.nyalapphyttan.se/karta-2/

Lapphyttan , "Originalet"
Vid en arkeologisk utgrävning norr om byn Olsbenning i Norbergs kommun, på en plats som sedan länge varit känd i folkmun som "Lapphyttan", frilades under slutet av 1970-talet en komplett medeltida järnframställningsplats. Läs mer här om utgrävningen.
Ansvarsfördelning för Nya Lapphyttan
Norbergs kommun äger och sköter Nya Lapphyttan till vardags och samordnar större evenemang, marknadsföring och kunskapsuppbyggnad. Föreningen Järnet på Lapphyttan arbetar med järnförsöken: förberedelser, ombyggnader, bemannar hyttan under försöken med 126 dagsverken och hjälper till att hitta sponsorer. Jernkontoret, stålindustrins branschorganisation, stöttar med en vetenskplig referensgrupp. Denna ansvarar för hur försöket bedrivs tekniskt och att det sker på ett så historiskt korrekt sätt som möjligt.