Vid en arkeologisk utgrävning norr om byn Olsbenning i Norbergs kommun, på en plats som sedan länge varit känd i folkmun som "Lapphyttan", frilades under slutet av 1970-talet en komplett medeltida järnframställningsplats.

De äldsta kulturlagren daterades till någon gång mellan 1150 och 1225.

Det helt unika med fyndplatsen är att man här hade en ugn för masugnsprocessen.

Masugnsruinen som frilades vid utgrävningen av Gamla Lapphyttan. Den rekonstruerade masugnen vid Nya Lapphyttan.
 
Järnframställning i masugn var effektivare eftersom denna välisolerade ugnskonstruktion med vattendriven luftbälg tillät högre ugnstemperatur, vilket innebar att järnet blev flytande och kunde tappas kontinuerligt utan avbrott i processen.
Produktionen tiodubblades och fick härmed karaktären av en tidig industri, vilken hade stor betydelse för samhällsutvecklingen.
En av de färskningshärdar som framkom vid Gamla Lapphyttan. En rekonstruerad färskningshärd vid Nya Lapphyttan.
 
Rostgropen som frilades vid Gamla Lapphyttan. Rekonstruktion av rostgrop vid Nya Lapphyttan.

Fyndet innebar att historien om järnframställningens tidiga utveckling fick skrivas om.

Lapphyttan är det mest välundersökta medeltida hyttområdet i världen och undersökningen visade att masugnstekniken i Sverige kan ha utvecklats tidigare än på kontinenten.

Enkel vägbeskrivning för Dig som vill besöka Gamla Lapphyttan:


<< Till Besök oss