För att undvika spam har e-postadresserna gjorts om till bilder. De går alltså tyvärr inte att kopiera.
Eva Hjärthner-Holdar
Ordförande

Lars-Erik Stridh
Vice ordförande
 
 

Göran Holdar
Kassör
 
 

Maria Melin
Sekreterare och webmaster

Bo Sundelin
Ledamot
 
 

Rebecka Jonsson
Ledamot


Ulf Öhman
Suppleant
   

Catharina Karlsson
Suppleant

 

   

Valberedning:
Clas Ericson

Revisorer:
Åke Ekman
Arne Sundström

Revisorssuppleanter:
Anette Falk
Henrik Janbell