Workshop 2 på Nya Lapphyttan

5-6 juni 2004
Axeln till vattenhjulet gick sönder under förra sommarens järnförsök och man bestämde i interimstyrelsen att man skulle bygga ett nytt med hjälp av två workshops som skulle gå av stapeln den 16-17 maj respektive den 5-6 juni. Målet för workshopen är att smeder och timmermän tillsammans ska prova ut material, arbetsmetoder och konstruktionslösningar för att bygga ett fungerande vattenhjul. Hjulet bör tillverkas på ett sätt och ges en konstruktion som kan ha varit möjlig för vattenhjulet på ursprungsplatsen.
Vid den andra workshopen så spändes de fyra stockarna samman och nålarna med dess vingar sattes in mellan de fyra delarna. Därefter fasades träet utanför av, så att järnringarna som smiddes på förra workshopen kunde börja passas till över resp. ände av axeln. Till slut fick vi till en något konisk ände och en ring slogs på för att hålla ihop allting. Sedan vidtog en noggrann finputsning av varje ände.
En särskild härd för att värma ringarna byggdes av stenar, med en blåsbälg som fick pumpas för hand med hävstång för att få luft till träkolet. Kapaciteten räckte inte riktigt till för att värma ringarna fullt ut, men härden fungerade bra som förvärmning - den sista upphettningen fick ske i en manuellt trampad fältässja. Strax innan varje ring slogs på, fuktades träet. När väl varje ring slagits på, kylde vi ner den med våta trasor så att den minskade i omfång och nöp fast. Ursprungligen var det tänkt tio ringar i varje ände, men i praktiken visade sig endast nio få plats - det bör kunna fungera bra ändå!

I och med att vi hann klart detta, kan nu vår timmerman Ola fortsätta i lugn och ro, med dymlingar(träpluggar) och andra kompletterande jobb på axeln inför den slutliga monteringen av vattenhjulet.

Här kan ni se i bilder och text vad som hände under dagen:
Dagen började kl. 10 med fika som Tobbe fixade.
Uppvärmning inför dagens arbetsuppgifter. Masugnen till höger och arbetarna till vänster.
På lördagen arbetade vi med att fasa av stockarna. Här Rebecka i stilstudie.
Per arbetar med en av stockarna.
Här börjar stocken att få en mer konisk form.
Mat skulle vi även ha denna dag. Här är det Tobbe som gräver kokgrop och saltar laxen som skulle tillagas i gropen.
På lördagskvällen var det dags för gästabud i bostadshuset på Nya Lapphyttan. Maten var även denna gång underbart god, kocken ska ha en eloge!
På söndagen var det dags att trä på de smidda järnringarna på axeln. Ringarna värmdes upp ordentligt i en härd och i en fältässja så att de vidgades, och när de väl satt på rätt plats på stocken så kylde man av dem med vatten så att de nöp fast ordentligt. Det fräste rätt bra vissa stunder när ringarna kyldes av!
Här är alla ringarna på plats och timmermannen Ola och smeden Ville poserar stolta framför det färdiga hantverket!
Full fart vid masugnen. Styrelsen för föreningen sitter i möte, Marianne sköter bälgen, Ville trampar på fältässjan och värmer ytterligare en av ringarna och en ring kyls som just är påsatt på stocken kyls ned.
Ett tips! Besök Blå grottan som ligger väl gömt bland alla gruvorna i Klackberg.
För några avslutades workshopen som vanligt på Elsas café inne i Norberg.

Alla foton är upphovsrättsskyddade och tillhör Rebecka Jonsson.
<< Till aktiviteter