Besök på SSAB i Oxelösund

17 april 2004
Den blivande föreningens första aktivitet var en resa till SSAB Oxelösund där Anders Stenberg (hyttdräng vid Nya Lapphyttan förra året) arbetar. Anders arbetar som utvecklingstekniker på den utvecklingsavdelning bestående av 4 personer som Merox har. Merox är ett helägt dotterbolag till SSAB Oxelösund (90%) och SSAB Tunnplåt (10%).
SSAB Oxelösund ingår i koncernen SSAB Svenskt stål och är Nordens största tillverkare av grovplåt. En grupp på 20 personer hade tagit sig till Oxelösund den här dagen. Vi började dagen med kaffe i Havsörnshallen.
Arne Sundström började med att berätta en del om SSAB:s produkter. Gert Magnusson föreläste en stund om järnets historia och Ulf Öhman visade också en film från det pågående arbetet med att bygga ett nytt vattenhjul vid Trångfors smedja som ligger strax utanför Hallstahammar.
Efter detta så startade det vi alla hade väntat på: visningen av stålverket och de två masugnarna. Skulle vi få se flytande järn? Det fick vi minsann, i mängder. Det blev en rundvandring på ca. två timmar runt en stor del av stålverkets område.
Rundvandringen gick först till Masugn 4 där Olavi Antila och Bo Sundelin guidade. Manöverrum och tapphall besöktes. Masugnarna i Oxelösund producerar ca 2000 resp 3000 ton råjärn per dygn. Ett utslag skedde när vi var där - med en borrmaskin öppnades tapphålet på hyttan och 1480°C varmt råjärn rann ut via järngatan ner i en torpedovagn.
Vi fick även se när ett lok kom och hämtade en torpedovagn, fylld med ca 300 ton råjärn och totalt vägande ca 700 ton.
På vägen till Stålverket passerades de äldre delarna av järnverksområdet där bl a några av värmeapparaterna till Masugn 2 ursprungligen byggda för Masugn 1 - tagen i drift 1917, fortfarande står kvar och är i drift.
Rundvandringen fortsatte sedan till stålverket där vi fick se konvertern (stålugnen), skänkmetallurgi och strängjutning. Hälften av de 1,6 miljoner ton stålämnen, som tillverkas, går till Borlänge på järnväg och blir tunnplåt, den andra hälften går till valsverket i byggnaden intill och blir till grovplåt. Om vätehalterna i stålämnena är för hög kan dessa spricka när de svalnar - för att undvika detta kan de varma ämnena behandlas i diffunderingsugnar där de sätts under vakuum något dygn vilket får vätet att vandra ut ur stålet.

Tack vare lurar med radioutrustning kunde vi få mycket information från våra guider om vad vi såg.
Efter den mycket givande och lärorika rundvandringen fortsatte några av oss till en fiskrestaurant utåt Femöre för en god avslutande måltid i solig hamnmiljö.
 

Anders Stenberg, vår guide.

En förväntansfull grupp väntar på att få komma in på området.

Sekreterare John och Ordförande Per.

Detta var det närmaste man kom med kameran för all fotografering var nämligen förbjuden på stålverkets område.

Alla foton är upphovsrättsskyddade och tillhör Maria Melin.
<< Till aktiviteter