Workshop 2 på Nya Lapphyttan

22 juli 2006
Den här dagen ägnades till största delen åt att bygga den nya färskningshärden men vi röjde även sly bakom storsmedjan och fortsatte att blanda lerbruk till murningen.

Det var Anders, Maria, Rebecka, Teresa, Eva och Göran som hjälpte till den här dagen. Färskningshärden blev nästan färdig, murningen och slutförandet gjorde Eva, Göran och Anders helgen efter.
Göran förbereder färskningshärden genom att göra en grop där stenarna sedan ska ligga.
Anders och Göran väljer noga ut stenar och hugger sedan till dem som de vill ha dem. Det är ett riktigt pusslande att bygga en färskningshärd...
Här lyfter de en sten på plats och nu börjar färskningshärden ta form.
Vi röjde även bakom storsmedjan och det behövdes verkligen..Här är det Teresa som är i full färd att brottas med all sly och brännässlor.

Alla foton är upphovsrättsskyddade och tillhör Föreningen Järnet på Lapphyttan
<< Till aktiviteter