Workshop 2 på Nya Lapphyttan

11-12 juni 2005
Sommar och semestertider närmar sig. Två arbetshelger i föreningen Järnet på Lapphyttans regi är avklarade. Till Er som varit med och dragit Ert strå till hyttstacken ber ordförande Anders Stenberg att få framföra sitt varmaste tack. Till Er andra som har avvaktat till kommande workshop med att ge järnet på Lapphyttan kommer en resumé av vad som har gjorts:
Den nedre dammens överbyggnad och dammlucka är utbytt. En ny kulvert och bro över vattenrännan nedströms dammen är på plats. Innan återfyllning av sten och jord skedde tjärades kulverten och kläddes med näver. Även stockarna i dammbröstet har fått näver som skydd mot jordbakterier.
Ett lass ställsten finns på plats sedan den första arbetshelgen.

En mindre kolning i grop utfördes och kommer att rivas den 20/6. Nedre dammen och delar av utrymmet under vattenrännan rensades på sly. En hel del gammalt ruttet virke eldades upp i den andra kolgropen. Efter helgen kommer vatten att pumpas upp i dammarna för att se om de och vattenrännan läcker mycket.

Ola Jonsson påbörjade tillsammans med deltagarna tillverkningen av en bänk med att klyva en grövre stock med hjälp av träkilar.

På lördagen deltog vi i invigningen av en fotoutställning i Berghuset med bilder från nedlagda industrier i Bergslagen och Ruhrområdet.

Den planerade bäversafarin till Nordansjö på lördagskvällen regnade in – istället fick vi beundra amerikanska bilar på byn i den årligt återkommande cruisingen.
Anders började lördagen med att bygga en liten mila i grop. Här utsikt ner över masugnen och vattenrännan.
Hela dammkonstruktionen skulle tjäras och täckas med näver innan det var dags att fylla igen. Här är det Per som tjärar och till höger en av stockarna som täckts med näver.
Per tjärar och Anders täcker hela konstruktionen med näver..
Den färdiga dammluckan. Är den inte fin?

Alla foton är upphovsrättsskyddade och tillhör Maria Melin

<< Till aktiviteter