Workshop 1 på Nya Lapphyttan

28-29 maj 2005
Under årets första workshop 28-29/5 grävdes stockarna till nedre dammen och den kulverterade vattenrännan fram. Ena sidoväggen på kulverten höll på att rämna och hade släppt från sitt fäste innanför dammluckan. Vatten hade runnit på båda sidor om träväggen och tagit med sig jord vilket resulterat i underminering av passagen över kulverten. De översta tre stockarna i dammbröstet var rejält angripna av röta och hästmyror. De kapades upp och användes som bränsle i kolgropen när de nya stockarna till dammen brändes på ytan för att motstå röta. De nedre stockarna i dammen och botten av vattenrännan var friska, då de hela tiden varit omslutna av tillräckligt mycket vatten och lera. Dessa sparades och fick utgöra stomme för en ny fördämning och kulvert. Beslut togs att lämna en bit av rännan närmast dammluckan öppen för att ge besökare möjlighet att se vattnet forsa från dammluckan. Då antalet deltagare var blygsamt hann vi inte klart med dammbygget. Kulverten är klar liksom den yttre ramen till dammluckan. Stockarna ska sättas på plats och dammluckan med dess reglering ska ordnas. Inklädning med näver, lertätning och återfyllning av jord och sten ska också göras innan resten av vattenrännan och dess underbyggnad kan börja åtgärdas.
Vi hann även med en utflykt till Mörttjärnsberget en bit norr om Smedjebacken. Ett försvarligt lass ställsten plockades på Lapphyttans gamla pickup och en inlånad släpkärra. Dessa stenar kommer att räcka till några omgångar renovering av masugnen. Några stenar kommer även att användas i den färskningshärd som är planerad att byggas i storsmedjan.
Undertecknad vill på föreningens vägnar tacka Er, som ställde upp och jobbade under helgen. En stor eloge ska våra lokala fackmän Ola Jonsson och Bengt Högrelius ha, som ställer upp med kunskaper och vägledning.
Ola arbetar med en av stockarna. Mycket var det som var ruttet....
.....vilket man kan se på den här bilden.
På lördagen åkte vi till Mörttjärnsberget en bit norr om Smedejbacken och hämtade ny ställsten.
Bengt på väg mot den fullastade picupen och släpkärran.

Alla foton är upphovsrättsskyddade och tillhör Anders Stenberg

<< Till aktiviteter